معرفی بخش جراحی :

محورفعاليتهاي اين گروه همچون سايرگروهها درحول و حوش امورآموزشي ، درماني مي باشد. این گروه كه پلي علمي را بين هنردندانپزشكي و علم پزشكي ايجاد نموده وظيفه پرورش دندانپزشكاني را با پس زمينه پزشكي به عهده دارد . حيطه و دامنه كاري اين گروه از درمان پيچيده ترين ناهنجاريهاي ناحيه فكين و صورت تا خارج ساختن ساده يك دندان را در بر ميگيرد. بسياري از جراحيهاي بازسازي و زيبايي صورت ، ضايعات پاتولوژيك ناحيه سرو گردن و تروماهاي فكي در اين گروه تحت درمان قرار ميگيرند افتخار اين گروه ارائه پيشرفته ترين و جديدترين روشهاي درماني در بالاترين كيفيت ممكن به بيماران مراجعه كننده است و دانشجويان فارق التحصيل شده از اين بخش همواره ازكيفيتهاي بالاي حرفه اي برخورداربوده اند. برنامه آموزش رزیدنت جراحی فک و صورت از سال 1390 در این مرکز آغاز شده است.
 

   دکتر کامران نصرتی           

استادیار 

 استاد افتخاری           

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت

Knosraty@yahoo.com          

   دکتر رامین فروغی

استادیار- مدیر گروه

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت

Raminomfsqq@yahoo.com  

    دکتر محمد مهدیزاده

استادیار

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت

دکتر زهرا ملک پور

استادیار

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت

     

دكتراویس خاکباز

استادیار

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت

دكتر علیرضا قاسمی

استاد تمام

full professor

(استاد افتخاری از دانشگاه آخن آلمان) 

متخصص جراحی دهان ، فک و صورت  PHD /DDS /MD

aghassemi@ukaachen.de

 دکتر مونا عیسی پور

 استادیار

  متخصص جراحی دهان ، فک و صورت

 
                                               پرسنل شاغل در بخش جراحی
سمتمدرک تحصیلیسابقه کارنام و نام خانودگی
مسئول بخش جراحیکارشناس ارشد مدیریتکارشناس پرستاری25ویدا قاسم زاده
پرستار بخشکاردان پرستاری دندانپزشکی7سلیمه رحیمی
تلفن تماس: 32291408 داخلی 151
 
>